Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Polityka cookies PDF Drukuj Email
16.01.2015.

Serwis może stosować pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urz±dzeniu końcowym użytkownika, które serwery mog± odczytać przy każdorazowym poł±czeniu się z tego urz±dzenia końcowego.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi± dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wydawc± Serwisu, w którym mog± być używane pliki cookies, jest Straż Miejska we Włocławku z siedzib± przy ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek.

Pliki cookies mog± być wykorzystywane w celu:

  • dostosowania zawarto¶ci stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno¶ci pliki te pozwalaj± rozpoznać urz±dzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wy¶wietlić stronę internetow±, dostosowan± do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania Użytkownikowi Serwisu tre¶ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajno¶ciowe" pliki cookies, umożliwiaj±ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiaj±ce "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wygl±du strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiaj±ce dostarczanie Użytkownikom tre¶ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).

Wydawca Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z wydawc± Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji "Pomoc" w menu przegl±darki internetowej.

 
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek