Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Policjanci dobrze oceniaj± współpracę ze strażnikami miejskimi PDF Drukuj Email
14.04.2008.
policjaPolicjanci jednoznacznie pozytywnie ocenili współpracę ze strażami miejskimi, doceniaj±c przede wszystkim wspólne służby policjantów ze strażnikami, wymianę informacji o zagrożeniach czy patologiach społecznych, a także angażowanie się strażników w programy profilaktyczne skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Takie wnioski zostały przedstawione podczas warsztatów, jakie z inicjatywy Komendy Głównej Policji odbyły się w Zakopanem w dniach 8-9 kwietnia. W warsztatach uczestniczyli koordynatorzy komend wojewódzkich policji nadzoruj±cy działalno¶ć straży i przedstawiciele szkół policyjnych realizuj±cy zajęcia z zakresu prewencji a także urzędnicy MSWiA i Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich.

Należy podkre¶lić, że zgodnie z przepisami nadzór fachowy nad strażami miejskimi i gminnymi sprawuje Komendant Główny Policji za po¶rednictwem Komendantów Wojewódzkich. Włocławska Straż Miejska podlega ocenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

W dniu 05 marca Pierwszy Zastępca Komendanta bydgoskiej Komendy Wojewódzkiej insp. Krzysztof Zakurzewski przesłał na ręce Prezydenta Miasta Włocławek pismo, w którym wyraził uznanie dla wkładu włocławskich municypalnych w poprawę bezpieczeństwa i porz±dku publicznego na terenie miasta.

W Zakopanem z uczestnikami warsztatów spotkał się Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA i nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk – zastępca Komendanta Głównego Policji. Jak podkre¶lił minister, istotnym jest otwieranie się Policji na współpracę z samorz±dami i partnerami społecznymi w celu realizacji zbieżnych zadań ustawowych.

Straż miejska (gminna), traktowana jako partner jest formacj±, która wraz z Policj± powinna d±żyć do utrzymania porz±dku publicznego w ¶rodowiskach lokalnych. Wskazał także, że projektowana ustawa o zmianie ustawy o straży gminnej (miejskiej) i ustawy o Policji zmierza do tego, by dostosować przepisy w zakresie funkcjonowania straży do potrzeb, jakie obecnie niesie za sob± szeroko rozumiana ochrona porz±dku publicznego. Minister wyraził przekonanie, że warsztaty zapocz±tkuj± szereg spotkań przedstawicieli komend wojewódzkich policji z komendantami straży miejskich i gminnych.

Zastępca Komendanta Głównego Policji, przychylaj±c się do wypowiedzi ministra stwierdził, że widzi potrzebę współpracy jednostek Policji ze strażami gminnymi i miejskimi. - Jest to partner, któremu ustawodawca także powierzył obowi±zki w zakresie ochrony porz±dku publicznego – stwierdził nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk. Jak wskazał, dane statystyczne z działalno¶ci straży gminnych (miejskich) w 2007 r., pomimo, że jest to formacja znacznie mniej liczebna od Policji, ¶wiadcz± o dużym jej zaangażowaniu w wykonywanie ustawowych zadań. (NS)
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek