Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Nagłówki RSS

 
Podsumowanie działalności Straży Miejskiej we Włocławku w 2018 roku. PDF Drukuj Email
21.01.2019.
smW ubiegłym roku Straż Miejska podjęła łącznie 14 838, o 369 więcej w porównaniu do roku 2017. W 2018 roku w dalszym ciągu utrzymywała się bardzo duża liczba interwencji wobec osób nietrzeźwych. Tego rodzaju interwencji podjęliśmy wobec 836 nietrzeźwych popełniających wybryki nieobyczajne oraz związane z nimi inne wykroczenia, następczo powstające po spożyciu alkoholu, w tej kategorii odnotowaliśmy tendencję zniżkową, spadek o 124 w stosunku do roku 2017.
Strażnicy miejscy w 2018 roku nałożyli łącznie 1841 mandatów karnych, o 304 mandatów więcej aniżeli w roku 2017,  oraz  zarejestrowaliśmy 389 wniosków o ukaranie do sądu, o 131 więcej niż w roku 2017. Zwiększona liczba nałożonych mandatów karnych może mieć bezpośredni związek z wprowadzaniem zmian, przez administratorów i zarządców nieruchomości, pod kątem właściwej organizacji ruchu. W ubiegłym roku strażnicy miejscy wobec 3738 osób stosowali formę pouczenia, jako środek oddziaływania wychowawczego.  Ważnym elementem naszej pracy w ubiegłym roku była działalność patrolu szkolnego, którego jednym z wielu zadań było prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do uczniów i studentów, w ramach przeprowadzonych prelekcji i warsztatów odbyło się 569 spotkań, w których uczestniczyło ponad 16 887  uczniów i studentów, ponadto braliśmy udział w festynach promocyjnych, festynach dla dzieci,  w akcji „Biała Wstążka". Do głównych i najszerzej oraz najczęściej omawianych tematów, w ramach spotkań Patrolu Szkolnego, w placówkach oświatowych wszystkich szczebli nauczania należały m.in. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Cyberprzemoc - hejt”, „Pigułka gwałtu”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Mówimy stop przemocy i agresji”, „Narkotyki – dopalacze”, „Obcy pies – obcy człowiek”, „Podstawy ruchu drogowego”, „Bezpieczeństwo a materiały pirotechniczne”.  Należy również wspomnieć o roli monitoringu miejskiego, który jest integralnym elementem współdziałania ze Strażą Miejską na płaszczyźnie wykrywania i eliminowania zagrożeń, takich jak: zakłócanie porządku publicznego, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, czy też przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Realizując te zadania operatorzy monitoringu zgłosili 2948 interwencji do Dyżurnego Straży Miejskiej, o 1736 więcej niż w roku 2017.  W 277 przypadkach udostępniliśmy Komendzie Miejskiej Policji nagrania z monitoringu wizyjnego miasta w celu prowadzenia dalszych czynności służbowych, tj. o około 60 więcej w porównaniu do roku 2017. Ponadto w 2018 roku 1666 osób skorzystało z możliwości sprawdzenia z urządzeń do badania stanu trzeźwości, natomiast 686 osób skorzystało z  możliwości pomocy przy uruchomieniu pojazdów, tych osób było więcej o 262 w porównaniu do roku 2017. Ważnym elementem działalności Straży Miejskiej w 2018 roku była współpraca z Komendą Miejską Policji, w wyniku której wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, strażnicy miejscy zrealizowali 137 patroli,  z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego również 137 wspólnych patroli, w czasie największego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. w godz. 10:00-18:00 i 22:00-06:00. Łącznie zrealizowano więc 274 wspólne patrole. Strażnicy miejscy w ramach pełnienia obowiązków służbowych ujęli i przekazali Policji 31 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw. Ponadto strażnicy miejscy współuczestniczyli w zabezpieczeniu 42 imprez masowych, 15 zgromadzeń i uroczystości na terenie miasta Włocławek, w których łącznie wzięło udział 437 strażników miejskich.

Komendant Straży Miejskiej kontynuuje w 2019 roku przyjęte założenia, które strażnicy będą realizowali w bieżącym roku wykonując swoje obowiązki służbowe. Punktem wyjściowym do ich realizacji będzie przede wszystkim postrzeganie pracy strażnika w wymiarze społecznym, jako służby na rzecz lokalnego społeczeństwa, która powinna przejawiać się w skuteczności działania oraz w dążeniu do rozwiązywania występujących problemów. Innym z priorytetów będzie doskonalenie pracy utworzonych w ubiegłym roku, w wyniku reorganizacji, zespołów ekologicznych, zespołów ds. ruchu drogowego, zespołów patroli interwencyjnych oraz zespołu szkolnego.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2019 Straż Miejska Włocławek