Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość

Nagłówki RSS

 
Przedwiosenne informacje porządkowe. PDF Drukuj Email
06.03.2019.
miotla.jpgW związku z tym, że najprawdopodobniej wiosna już mocno puka do zimowych drzwi, jak co roku przypominamy mieszkańcom o obowiązkach związanych z utrzymywaniem czystości na terenie miasta, w tym o przepisach regulujących pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości odpadów oraz  przepisach penalizujących  zanieczyszczanie  i zaśmiecanie miejsc  dostępnych dla publiczności. Strażnicy miejscy z racji swoich kompetencji i uprawnień w pole obserwacji biorą, wykorzystywane  do tego celu nieogrodzone i niezabudowane tereny miejskie lub  nieruchomości prywatne, takie do których dostęp jest w żaden sposób nieograniczony.  Przypominamy więc, że każdy kto posiada na swojej nieruchomości odpady powinien, odpowiednio je segregować w workach  lub pojemnikach, następnie przekazać do utylizacji uprawnionej, koncesjonowanej firmie. Posegregowane odpady  można również we własnym zakresie bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki  Odpadów Komunalnych mieszczącego się we Włocławku na ul. Komunalnej 4. Istotną informacją jest również to, że zabronione jest także spalanie na terenie przydomowych ogrodów, jakichkolwiek odpadów, w tym tzw. zielonych. Nie ma zatem żadnego powodu, aby nielegalnie pozbywać się
odpadów komunalnych, dlatego apelujemy, żeby tego nie robić i korzystać tylko z ogólnie przyjętych form ich gromadzenia i utylizacji. Nielegalnie wyrzucone śmiecie tworzą tzw. „dzikie wysypiska", których dodatkowe sprzątanie i wywożenie generuje koszty na pokrycie, których trzeba wydać nasze wspólne pieniądze z miejskiej kasy. Obowiązki właścicieli nieruchomości dot. utrzymania czystości bezpośrednio wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisanych w rozdziale 3 „obowiązki właścicieli nieruchomości", i określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta, przepisów prawa lokalnego tj. Uchwały Nr XXXII/84/2017 rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek, oraz na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń, odnoszącego się do każdego, kto zanieczyszcza miejsce dostępne dla publiczności.  Na podstawie przepisów ustawy i uchwały strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, natomiast za wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń do 500 zł. O ujawnionych lub zaobserwowanych nieprawidłowościach prosimy informować pisemnie Komendanta Straży Miejskiej lub telefonicznie Dyżurnego Straży Miejskiej pod alarmowym numerem tel. 986.

Kolejnym problemem, z którym stykają się nie tylko strażnicy miejscy, ale może przede wszystkim włocławianie, są kwestie związane z trzymaniem psów. Obowiązki osób posiadających psy reguluje przepis art. 77 Kodeksu Wykroczeń, za które strażnik miejski może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego do 250 zł, oraz Uchwała Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku. W rozdziale 6 przepis prawa lokalnego określa, w jaki sposób należy trzymać psy: poza terenem nieruchomości pies powinien być wyprowadzany na smyczy, osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do uprzątnięcia odchodów pozostawionych przez zwierzę, odchody można wrzucić do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, nieruchomość na której znajduje się pies powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę, przy wejściu na nieruchomość powinna być tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem.

Na koniec kilka informacji na temat zbliżającego się okresu obowiązkowej deratyzacji. Zgodnie z zapisem Rozdziału 8 § 20 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku, w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia właściciele mają  wykonać obowiązkową deratyzację nieruchomości, ( jesienią deratyzację przeprowadza się w dniach od 15 września do 15 października). Dla utrwalenia wiedzy o tym obowiązku przypominamy, że wynika on z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

Art. 22.1. Właściciel , posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Deratyzację należy przeprowadzić w następujących obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości:

a) węzły ciepłownicze i przyłącza;

b) urządzenia kanalizacyjne i kolektory sanitarne;

c) korytarze;

d) pomieszczenia piwniczne;

e) zsypy i komory zsypowe;

f) osłony śmietnikowe;

g) pomieszczenia produkcyjne;

h) magazyny

W konsekwencji nieprzestrzegania przepisów, wynikających bezpośrednio z ustaw, ale także z przepisów prawa miejscowego, zawsze należy liczyć się z kontaktem ze strażnikiem miejskim, który zastosuje wobec inkryminowanego literę prawa. W najlżejszej postaci pouczenia, lub grzywny w drodze mandatu karnego albo poprzez skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

W 2018 roku za wykroczenia z art. 145 Kodeksu Wykroczeń strażnicy miejscy ukarali mandatami karnymi 76 osób, skierowano 26 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego we Włocławku. Za wykroczenia na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, strażnicy nałożyli 15 mandatów i skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu. Za nieuprzątnięcie odchodów po psie nałożono 6 mandatów i skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie. Za zabronione wypalanie odpadów w ubiegłym roku strażnicy miejscy zastosowali 8 mandatów karnych i został skierowany 1 wniosek do sądu.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2019 Straż Miejska Włocławek