Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Gościmy

Nagłówki RSS

 
Sprawy porządkowe. PDF Drukuj Email
04.04.2019.

miotla.jpg

Wychodząc naprzeciwko społecznemu zapotrzebowaniu na wiedzę i informacje, na temat zasad regulujących utrzymywanie stanu czystości i porządku, które obowiązują w przestrzeni prawnej i publicznej, ponownie przypominamy mieszkańcom o obowiązkach wynikających z odpowiednich przepisów związanych z utrzymywaniem czystości na terenie miasta, w tym o przepisach regulujących pozbywanie się przez właścicieli 

nieruchomości odpadów, ale także o przepisach penalizujących zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności. Jedną z okoliczności, które powodują zanieczyszczanie miejsc publicznych oraz powstawanie, w sposób niezamierzony, tzw. dzikich wysypisk jest pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych. W związku z tym, podjęliśmy wspólne działania wraz z innymi podmiotami, które w zakresie swojego działania mają za zadanie utrzymywać czystość i porządek na terenie naszego miasta. Strażnicy miejscy z racji swoich kompetencji i uprawnień, będą w szczególny sposób zwracać uwagę na wykorzystywane do tego celu, nieogrodzone i niezabudowane tereny miejskie lub nieruchomości prywatne, takie do których dostęp jest w żaden sposób nieograniczony. Będziemy zdecydowanie występować wobec osób, które wyrzucają odpady, stosując najbardziej rygorystyczne formy kar, jakimi są mandaty karne. Ponadto przypominamy, że każdy kto posiada na swojej nieruchomości odpady powinien, odpowiednio je segregować w workach lub pojemnikach, następnie przekazać do utylizacji uprawnionej, koncesjonowanej firmie. Posegregowane odpady można również we własnym zakresie bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych mieszczącego się we Włocławku na ul. Komunalnej 4. Istotną informacją jest również to, że zabronione jest także spalanie na terenie przydomowych ogrodów, jakichkolwiek odpadów, w tym tzw. zielonych. Nie ma zatem żadnego powodu, aby nielegalnie pozbywać się odpadów komunalnych, dlatego apelujemy, żeby tego nie robić i korzystać tylko z ogólnie przyjętych form ich gromadzenia i utylizacji. Nielegalnie wyrzucone śmiecie tworzą tzw. „dzikie wysypiska", których dodatkowe sprzątanie i wywożenie generuje koszty na pokrycie, których trzeba wydać nasze wspólne pieniądze z miejskiej kasy. Obowiązki właścicieli nieruchomości dot. utrzymania czystości bezpośrednio wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisanych w rozdziale 3 „obowiązki właścicieli nieruchomości", i określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta, przepisów prawa lokalnego tj. Uchwały Nr XXXII/84/2017 rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek, oraz na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń, odnoszącego się do każdego, kto zanieczyszcza miejsce dostępne dla publiczności. Na podstawie przepisów ustawy i uchwały strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, natomiast za wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń do 500 zł. Od stycznia br. za wykroczenia na podstawie art. 145 Kodeksu Wykroczeń strażnicy miejscy nałożyli 22 mandaty karne, skierowali 4 wnioski do Sądu Rejonowego we Włocławku o ukaranie oraz pouczyli 38 osób, które uporządkowały wcześniej zaśmiecony teren.
Kolejnym problemem, z którym stykają się nie tylko strażnicy miejscy, ale może przede wszystkim włocławianie, są kwestie związane z trzymaniem psów. Obowiązki osób posiadających psy reguluje przepis art. 77 Kodeksu Wykroczeń, za które strażnik miejski może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego do 250 zł, oraz Uchwała Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku. W rozdziale 6 przepis prawa lokalnego określa, w jaki sposób należy trzymać psy: poza terenem nieruchomości pies powinien być wyprowadzany na smyczy, osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do uprzątnięcia odchodów pozostawionych przez zwierzę, odchody można wrzucić do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, nieruchomość na której znajduje się pies powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę, przy wejściu na nieruchomość powinna być tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem. Innym obowiązkiem wynikającym z faktu posiadania psa jest konieczność odprowadzenia opłaty za jego posiadanie. W bieżącym roku strażnicy miejscy ujawnili 76 przypadków braku tej opłaty. W roku ubiegłym takich przypadków było ponad 160.

 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek