Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Spalanie odpadów jest zabronione. PDF Drukuj Email
08.10.2019.
thumb_is_img_2056W zwi±zku z tym, że okres grzewczy, w zasadzie w naszym mie¶cie już się rozpocz±ł, jak bumerang  wraca sprawa  zabronionego pozbywania się odpadów, poprzez spalanie ich w domowych paleniskach.  Na gruncie prawa  pozbywanie się odpadów,  reguluj± odpowiednie przepisy, w tym rangi ustawowej, to jest ustawa o utrzymaniu czysto¶ci i porz±dku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa Prawo ochrony ¶rodowiska. Ponadto należ± do tej grupy Uchwała Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalane paliw, oraz  akt prawa lokalnego, czyli Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXXII/84/2017 roku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie utrzymania czysto¶ci i porz±dku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy przeprowadzili szeroko zakrojon± akcję informacyjn±,  której my¶l przewodnia brzmiała „domowy piec to nie spalarnia ¶mieci”, poł±czona z kolportowaniem ulotek, w¶ród osób zainteresowanych problemem spalania odpadów, ale także przede wszystkim po¶ród  administratorów i zarz±dców kamienic oraz wła¶cicieli nieruchomo¶ci jednorodzinnych, która miała zwrócić uwagę na ten problem i spowodować, że w jakim¶ zakresie zostanie zminimalizowany.  Na podstawie wyżej przytoczonych przepisów, strażnicy miejscy mog± nakładać mandaty karne, w drastycznych przypadkach, kierować wnioski do s±du o ukaranie.  Natomiast osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone kar± do 3 lat pozbawienia wolno¶ci, w zwi±zku z tym, gdy wła¶ciciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, sprawa może być przekazana do dalszej realizacji przez policję.
Kontrole palenisk na nieruchomo¶ciach prywatnych mog± być prowadzone od godz. 6:00 do 22:00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalno¶ć gospodarcza przez cał± dobę.
Od 1 paĽdziernika br. do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 17 interwencji zwi±zanych z możliwo¶ci± popełnienia wykroczenia polegaj±cego na spalaniu odpadów. W dwóch przypadkach kontrole strażników wykazały spalanie starych mebli i zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. W jednym przypadku stwierdzono materiał przygotowany do spalenia, dlatego została zastosowana forma pouczenia.
W sytuacjach, w których występuj± znamiona wskazuj±ce na możliwo¶ć popełnienia wykroczenia polegaj±cego na spalaniu odpadów, pamiętajmy przy tym, że nie każdy wydobywaj±cy się z komina dym, jest wynikiem spalania odpadów, należy kontaktować się na alarmowy numer telefonu Straży Miejskiej 986.

 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek