Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Szkolenia strażników miejskich. PDF Drukuj Email
05.12.2019.
tr4Straż Miejska, w ¶wietle swoich ustawowych zadań , w sposób szczególny jest predystynowana do prowadzenia działań na szerokiej niwie posiadanych uprawnień i kompetencji. W zwi±zku z tym istotnym elementem i cech± straży jest posiadanie wykwalifikowanej kadry, której wiedza i posiadane umiejętno¶ci  będ± dawały rękojmię fachowo¶ci w realizowaniu zgłaszanych do naszej jednostki interwencji.  Aby spełnić ten zasadniczy postulat strażnicy miejscy systematycznie uczestnicz± w konferencjach i szkoleniach z dziedzin, do których posiadaj± uprawnienia.  Podnosz±c  i utrwalaj±c w ten sposób swoj± zawodow± wiedzę.  W dniach 28 i 29 listopada strażnicy miejscy reprezentuj±cy „eko-patrol”   wzięli udział w konferencji „antysmogowej” podczas, której omawiane były
nowe wyzwania dla straży gminnych i miejskich w walce o czyste powietrze. Uczyli się między innymi na temat praktycznych aspektów monitorowania i poszukiwania Ľródeł niskich emisji, wykonywania badań próbek odpadów paleniskowych oraz pogłębiali wiedzę  dotycz±ca  podstaw prawnych swoich interwencji. Kolejnym szkoleniem  zrealizowanym w miesi±cu grudniu br., tematycznie zwi±zanym z okresem zimowym, było szkolenie zwi±zane z udzielaniem pomocy osobom poddanym hipotermii, np. w wyniku upadku do wody, znalezionych na ulicy, w pustostanach, pomocy osobom starszym i samotnie zamieszkuj±cym.  Ostatnim tegorocznym szkoleniem, w którym udział wezm± strażnicy z Patrolu Drogowego, będzie  szkolenie z zakresu tematyki zwi±zanej z interpretacj± oznakowania na drogach publicznych, strefach ruchu i strefach zamieszkania, sposobu realizowania interwencji dotycz±cych nie przestrzegania  ruchu drogowego oraz odholowywania pojazdów. Szkolenia prowadzone s± przez wysokiej klasy specjalistów, którzy gwarantuj± wysoki poziom kształcenia w wybranych dziedzinach. W 2019 roku, w 25 szkoleniach i konferencjach, ¶ci¶le zwi±zanych z wykonywaniem obowi±zków służbowych, utrwalaniem i pogłębianiem swojej wiedzy zawodowej, udział wzięło ł±cznie 163 strażników i pracowników Straży Miejskiej.
tr1tr2tr3
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek