Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Odwiedza nas 1 go¶ć

Nagłówki RSS

 
Petardy i fajerwerki, przepisy porz±dkowe oraz zasady używania i zakupu materiałów pirotechnicznych. PDF Drukuj Email
16.12.2019.
fajerwerki2W zwi±zku ze zbliżaj±cym się okresem zabaw Sylwestrowych i Nowego Roku, jak co roku w tym czasie przypominamy o zasadach używania materiałów pirotechnicznych i o przepisach prawa reguluj±cych kwestie zakupu petard. Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 46/VII/1994 Rady Miejskiej Włocławka z dnia 31 grudnia 1994 roku na terenie miasta Włocławek, legalnie możemy używać petard i fajerwerków jedynie w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. W pozostałych dniach, co do zasady obowi±zuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych i tylko wyj±tkowo zakaz ten nie obowi±zuje po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta. Za nieprzestrzeganie zakazu i nielegalne używanie petard można stosować
¶rodki prawne wobec sprawców na podstawie przepisów prawnych tj. art. 54 Kodeksu Wykroczeń w zwi±zku z ww. uchwał± Rady Miasta Włocławek, oraz na podstawie art. 51 § 1 lub 2 Kodeksu Wykroczeń. Dla osób powyżej 17 roku życia sankcj± może być mandat karny w wysoko¶ci do 500 zł lub skierowanie sprawy do s±du gdzie orzeczona grzywna może być znacznie wyższej wysoko¶ci. Wobec osób poniżej 17 roku życia oprócz rozmów z rodzicami, zwłaszcza w przypadku powtarzaj±cych się zdarzeń może być skierowana sprawa do s±du rodzinnego i nieletnich. Materiały pirotechniczne powinny być sprzedawane tylko w miejscach spełniaj±cych ustawowe wymogi ochrony przeciwpożarowej. Sprzedaż może być prowadzona również w sklepach, ale na stoiskach z uprawnionym sprzedawc± a stoisko powinno być wyposażone w sprzęt ga¶niczy. Sprzedaż fajerwerków i petard dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim, w przypadku ujawnienia sprzedaży osobie nieletniej, taki czyn traktowany jest, jako przestępstwo i jest zagrożony kar± do 2 lat pozbawienia wolno¶ci. Kilka słów przypomnienia o zasadach bezpieczeństwa przy używaniu petard: zakupu dokonuje tylko pełnoletni, koniecznie trzeba dokładnie zapoznać się z informacj± na ulotce, odpalanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej i trzeĽwej, najlepiej nie „odpalać z ręki", z balkonów, czy np. z dachów pokrytych łatwopalnymi materiałami, nie odpalać w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż może doj¶ć do bezpo¶redniego zranienia lub np. uszkodzenia słuchu, najlepiej używać w otwartej przestrzeni, absolutnie nie wolno rzucać w kierunku ludzi, zabudowań, czy też, co jest bardzo ważne zwierz±t.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek