Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Działania Straży Miejskiej. PDF Drukuj Email
04.04.2020.
stm_3W zwi±zku z trwaj±cym stanem epidemii działania Straży Miejskiej nabrały w obecnym czasie zdecydowanie nowego i innego wymiaru. Zmieniły się priorytety działania i pracy na rzecz lokalnej społeczno¶ci. Strażnicy miejscy wraz z policjantami we wspólnych patrolach rozpoczęli już kontrolowanie miejsc, które wcze¶niej wykorzystywane były przez włocławian do rekreacji i odpoczynku. W ramach walki z epidemi± koronawirusa
patrolujemy wspólnie parki, bulwary inne miejsca gromadzenia się mieszkańców. Dlatego przypominamy, że nie stosowanie się do wydanych z mocy ustawy przepisów o obostrzeniach dotycz±cych poruszania się osób w miejscach publicznych, oprócz zwyczajowego przypominania i pouczania, może zakończyć się restrykcj± w postaci kary grzywny. Do innych naszych zadań należy także, kontrolowanie miejsc dla osób objętych kwarantann±. W zwi±zku z tym strażnicy miejscy s± w wyznaczonych godzinach, dwukrotnie w ci±gu doby, przy budynku na ulicy Żytniej 55 i całodobowo przy budynku bursy szkolnej na ulicy Mechaników 1 oraz w wyznaczonym czasie na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Wienieckej 49. Kontrolujemy także na  ulicy ¦w. Antoniego, zachowanie się osób, w godzinach wydawania posiłków z miejskiej jadłodajni. W komendzie Straży Miejskiej na stanowisku Dyżurnego, uruchomiona została dla włocławian dodatkowa, całodobowa linia telefoniczna (tel. 54/414-40-01), dedykowana wył±cznie dla osób zainteresowanych uzyskaniem niezbędnych informacji, na tematy zwi±zane z epidemi± koronawirusa. Patrole samochodowe Straży Miejskiej systematycznie podaj± w eter komunikat z apelem o pozostanie w domu. Zdecydowanie zmniejszyła się ilo¶ć wykroczeń i zgłaszanych interwencji do Dyżurnego Straży Miejskiej. Niew±tpliwie jest to efekt zrozumienia i zdyscyplinowania mieszkańców.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek