Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Kontrole warsztatów samochodowych. PDF Drukuj Email
29.05.2020.
stm_3W ostatnim czasie w lokalnych mediach publicznych pojawiły się informacje dotycz±ce ujawnianych, szczególnie na terenach kompleksów le¶nych w okolicach Włocławka, dzikich wysypisk odpadów komunalnych, których niechlubnym elementem s± plastikowe czę¶ci samochodowe. W zwi±zku z tym podjęli¶my się zadania polegaj±cego na przeprowadzeniu kontroli  warsztatów samochodowych, pod k±tem
przestrzegania przepisów porz±dkowych wynikaj±cych z przepisów Ustawy o utrzymaniu czysto¶ci i porz±dku w gminach. Art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy mówi, że wła¶ciciel nieruchomo¶ci, który nie jest obowi±zany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowi±zany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbierania odpadów komunalnych z koncesjonowanym przedsiębiorc±, poprzez zawarcie umowy, okazanie jej i okazanie dowodów uiszczania opłat za te usługi. W pierwszej kolejno¶ci sprawdzone zostały warsztaty na osiedlach Kazimierza Wielkiego i włocławskiego ¦ródmie¶cia. Spo¶ród 31 skontrolowanych punktów, w 3 stwierdzono nieprawidłowo¶ci w postaci braku stosownej umowy na odbiór odpadów. Wła¶ciciele zostali pouczeni oraz zobowi±zani do zawarcia wła¶ciwych umów, zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami. Przypominamy, że za pozbywanie się odpadów w sposób zabroniony, niezgodny z przepisami, grozi odpowiedzialno¶ć prawna w postaci mandatu karnego do wysoko¶ci 500 zł. Może również zostać skierowany wniosek o ukaranie wobec sprawcy za¶miecenia, do S±du Rejonowego we Włocławku.  Strażnicy z „eko-patrolu” będ± kontynuowali swoje działania w kolejnych dniach, w pozostałych rejonach naszego miasta.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek