Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Kontrola miejsc rekreacji przez straż miejsk± Włocławek PDF Drukuj Email
08.06.2020.
sarnia_2W zwi±zku z licznymi sygnałami od naszych mieszkańców, które dotycz± skuteczno¶ci kontroli miejsc rekreacji na terenie naszego miasta, a szczególnie Parku Słodowo, Parku Sienkiewicza (starej czę¶ci), Parku Łokietka, Bulwarów oraz kompleksu rekreacyjnego na Michelinie przy ulicy Sarniej informujemy, że wzmożenie tych działań będzie kontynuowane do miesi±ca wrze¶nia tego roku. Od pocz±tku tej akcji udało nam się ograniczyć akty dewastacji tej infrastruktury, w tym niszczenie ławek, latarni, koszy oraz nasadzeń różnego rodzaju ro¶linno¶ci ozdobnej, nie wył±czaj±c innych uci±żliwych społecznie naruszeń prawa. Dodajmy, że wymienione obszary s± w większo¶ci objęte

monitoringiem miejskim, a także s± kontrolowane przez inne urz±dzenia rejestruj±ce obraz i sposób zachowania potencjalnych sprawców aktów wandalizmu. W niektórych miejscach, w ramach działań prewencyjnych oraz aby podnie¶ć ich skuteczno¶ć alokowani s± funkcjonariusze.W okresie ostatnich trzech miesięcy z tego tytułu funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włocławku tylko na terenie parków podjęli 91 interwencji i zastosowali 48 sankcji karnych. Apelujemy również do wszystkich naszych mieszkańców, którzy korzystaj± z miejsc rekreacji na terenie naszego miasta, aby przekazywali wszelkie informacje dotycz±ce negatywnych zachowań do Dyżurnego Straży Miejskiej pod numerem 986 lub 728 986 986, gdyż społeczna mobilizacja w tym względzie będzie nieocenion± pomoc± w realizacji naszych zadań. Przykładem pozytywnym jest kompleks rekreacyjny na ul. Sarniej, gdzie jeszcze do niedawna dochodziło do różnego rodzaju naruszeń prawa i dewastacji, a obecnie jest to miejsce któremu przywrócono wła¶ciwe przeznaczenie o czym ¶wiadcz± zał±czone fotografie.

 

sarnia_2
sarnia_3
sarnia_1

 

 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek