Strona korzysta z plikˇw cookies w celu realizacji us│ug i zgodnie z Polityk▒ Plikˇw Cookies. Mo┐esz okreÂliŠ warunki przechowywania lub dostŕpu do plikˇw cookies w Twojej przegl▒darce.
     
     
   
 

 

Zamˇwienia publiczne

Og│oszenia

GoÂcimy

Nag│ˇwki RSS

 
Dewastacja pomnika. PDF Drukuj Email
22.06.2020.
bezdomnyW dniu 20 czerwca oko│o godz. 13:20 operator systemu monitoringu wizyjnego miasta poinformowa│ Dy┐urnego Stra┐ Miejskiej o mŕ┐czyznach pij▒cych alkohol, w jednej z alejek na Placu WolnoÂci. Na miejsce zosta│ zadysponowany patrol samochodowy. Stra┐nicy miejscy w trakcie przemieszczania siŕ, zauwa┐yli mŕ┐czyznŕ, stoj▒cego
przy pomniku, który na widok patrolu pobieg│ w stronŕ ulicy KoÂciuszki. Stra┐niczki podesz│y do pomnika i stwierdzi│y, ┐e cokó│ pomnika zosta│ porysowany najprawdopodobniej flamastrem. Natychmiast pobieg│y za uciekaj▒cym mŕ┐czyzn▒. Nastŕpnie w wyniku przeprowadzonego rozpytania ustali│y osobŕ, znaj▒c▒ z widzenia podejrzanego o dewastacjŕ mŕ┐czyznŕ oraz,  ┐e istnieje  mo┐liwoŠ ustalenia, jego to┐samoÂci. Dy┐urny Stra┐y Miejskiej na miejsce wezwa│ patrol Policji. Wszystkie ustalone okolicznoÂci przekazano przyby│ym na miejsce policjantom, którzy podjŕli dalsze dzia│ania w sprawie dewastacji pomnika. Do dyspozycji KMP we W│oc│awku zabezpieczony zosta│ równie┐ materia│ wizyjny z kamer systemu monitoringu miasta, celem dalszego s│u┐bowego wykorzystania w sprawie.
 



KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz siŕ zalogowaŠ.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 










 
     
 
© 2020 Stra┐ Miejska W│oc│awek