Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
> Symbole miejskie PDF Drukuj Email
14.05.2008.

Herb miasta przedstawia srebrny mur blankowany na czerwonym tle, ze złot±, zamknięt± bram± i trzema basztami, z których ¶rodkowa przykryta jest złot± infuł± biskupi±. ¬ródłami dla  wizerunków herbu Włocławka, którego wygl±d zmieniał się na przestrzeni wieków, s± godła pieczęci miejskich. Na najstarszych z nich pochodz±cych jeszcze  z okresu ¶redniowiecza czytelny jest rysunek murów miejskich z trzema wieżami nakrytymi szpiczastymi daszkami i bram± w ¶rodku. W okresie drugiej lokalizacji (1339 r.) na herbie miasta widniał mur blankowany z zamknięt± bram±, dwie   blanko- wane baszty boczne oraz ¶rodkowa, nakryta daszkiem ze znakiem krzyża,  posiadaj±ca tarczę z herbem dynastii ksi±ż±t kujawskich (półlew i półorzeł pod wspóln± koron±).

 

W XVI w. z pieczęci miejskich zniknęła tarcza z herbem kujawskim. Pieczęć z XVII w.  (1641 r.) posiadała w rysunku mur blankowany z zamknięt± bram±, nad murem znajdowały się trzy baszty: boczne blankowane, ¶rodkowa nakryta biskupi± infuł±. Takiej pieczęci miasto używało do 1811 r., kiedy to prawodawstwo Księstwa Warszawskiego zakazało używać herbów i wprowadziło dla miast jednolite pieczęcie z godłem Księstwa.

 

Po stu latach przywrócono herby miejskie i władze włocławskie zatwierdziły nowy wizerunek symbolu, który był powtórzeniem herbu z 1641 r. Ciekawostk± jest to, że na przełomie XIX i XX wieku rysowano niekiedy herb z otwart± bram±, zapewne dla podkre¶lenia go¶cinno¶ci włocławskiej. Urzędowy powrót herbu na miejsk± pieczęć nast±pił krótko przed odzyskaniem niepodległo¶ci, po 1914 r., kiedy Włocławek znajdował się pod zarz±dem niemieckim. Magistrat włocławski sporz±dził wtedy now± pieczęć, która zgodnie z obowi±zuj±cym w Niemczech prawem zawierała herb miasta.

 

W zwi±zku z oficjalnym przywróceniem w 1919 r. herbów miejskich na pieczęciach, podjęto akcję porz±dkowania wizerunków herbowych.

 

W 1925 r. Magistrat Włocławka przygotował opis herbu: "W czerwonej tarczy mur srebrny blankowany ze złot± zamknięta bram±. Nad murem trzy baszty, z których dwie boczne mniejsze blankowane, za¶ ¶rodkowa nakryta złot± infuł± biskupi±". Po II wojnie ¶wiatowej władze miasta sprawiły nowe pieczęcie: powielały one wizerunek herbu z biskupi± infuł±. W 1950 r. wprowadzono znaczne zmiany - infułę zast±piono daszkiem, a wrysunku baszty umieszczono tarczę opatrzon± herbem kujawskim, ale bez korony.

 

W 1990 r. powrócono do wizerunku herbu sprzed 1950 r.

 

 


Flaga miasta skomponowana jest z barw herbowych. Ma kształt kwadratu   z wydłużeniem w czę¶ci górnej tzw. swobodnej (ogon zwany również schwenklem). Na czerwonym polu w górnym rogu umieszczony jest herb miasta Włocławka.

 

 

 

 

 


Włocławek - Logo


Panorama miasta Bulwary im. marszałka J. Piłsudskiego widziane z zapory włocławskiej, autorstwa Józefa Stolorza, artysty z Włocławka. Powstała przy okazji przygotowania prezentacji na targi INVESTCITY w Poznaniu w listopadzie 1994 r.W 1995 r. przygotowane przez artystę jako znak graficzny zostało po raz pierwszy użyte w wydawnictwie p.n Informacje. W 1999 r. Gmina Miasta Włocławek odkupiła autorskie prawa maj±tkowe do tego znaku graficznego, by móc wykorzystywać rysunek do celów promocyjnych naszego miasta.Obecnie logo miasta jest powszechnie znanym i wykorzystywanym do promocji Włocławka znakiem graficznym.

 

 

Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie logo możliwe jest po wypełnieniu i złożeniu w Urzędzie Miasta Włocławka odpowiedniego wniosku, zawieraj±cego nazwę firmy, nazwisko osoby do kontaktów, siedzibę firmy; ulica nr domu, nr lokalu, kod, miejscowo¶ć, nr telefon, e-mail.

 

 

 


Hejnał miasta jest utworem instrumentalnym  na tr±bkę, fragmentem melodii ludowej - kujawiaka.  Ze względu na swój uroczysty charakter u¶wietnia on najważniejsze wydarzenia we Włocławku. Jego dzisiejsze brzmienie zatwierdzono uchwał± Rady Miasta w 1997 roku.

 

Za prawdopodobnych autorów hejnału uważa się Pawła Romana Bojakowskiego           i Jana Sobierajskiego. Jednak z uwagi na brak jednoznacznych przekazów przyjęto autorstwo nieznane.

 

Na temat tradycji grania hejnału we Włocławku dokładnych informacji nie udało się ustalić. Z przekazów ustnych wiadomo, iż hejnał grany był w XX wieku zaledwie dwukrotnie: w latach 50/60-tych z wieży budynku straży pożarnej przy ulicy Żabiej, w latach 70-tych z wieży dawnego gmachu Urzędu Miejskiego przy ulicy Wojska Polskiego.

 

 

>> Kliknij na obrazek aby odsłuchać hymn <<

 
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek