Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Gościmy

Nagłówki RSS

 
Działania prewencyjne PDF Drukuj Email

Zamierzamy kontynuować i intensyfikować działania w zakresie:

Nawiązania współpracy z mieszkańcami – „Poznaj swojego rejonowego”, „Zadzwoń na 986”

 • Celem tych działań, jest poprawa stanu porządku oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka. Jednym z głównych założeń jego realizacji jest nawiązanie ścisłej współpracy z mieszkańcami miasta. Temu służyć ma m.in. rozwijana w ramach naszej jednostki instytucja strażnika rejonowego. W chwili obecnej podjęliśmy za pośrednictwem włocławskich mediów lokalnych kampanię informacyjną zmierzającą do zaprezentowania czytelnikom funkcjonariuszy rejonowych oraz istniejących form kontaktu z nimi,
 • Propagowanie w świadomości społeczności lokalnej nr telefonu alarmowego do Straży Miejskiej we Włocławku jako jednej z form zgłaszania nieprawidłowości

Przeciwdziałania alkoholizmowi

 • Eliminowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe wewnątrz oraz wokół placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Eliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem,
 • Wykrywanie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim przez osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną,

Reagowania na wszelkie przejawy demoralizacji wśród osób małoletnich

 • Legitymowanie nieletnich w każdym przypadku popełnienia czynu zabronionego,
 • Pisemne informowanie Policji oraz rodziców o wszelkich przypadkach naruszeń prawa ze strony nieletnich,
 • Występowanie z wnioskami do Sądu Rodzinnego i Nieletnich we Włocławku w przypadkach powtarzających się lub rażących naruszeń popełnionych przez nieletniego,
 • Bezwzględne reagowanie na wszelkie przypadki spożywania alkoholu lub wprowadzania się w stan odurzenia (w tym palenia papierosów) przez nieletnich,

Przeciwdziałania zjawiskom chuligaństwa i wandalizmu

 • Monitorowanie grup młodzieży gromadzących się w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych oraz ich najbliższej okolicy, jak również w pobliżu sklepów, parków oraz w innych miejscach publicznych,
 • Przeciwdziałanie aktom wandalizmu, używania słów wulgarnych, zaczepiania przechodniów oraz innym drobnym wykroczeniom.
 • Rozpropagowanie wśród mieszkańców akcji „stop wandalom – powiedz chuliganom NIE zadzwoń na 986”


Budowania poczucia bezpieczeństwa

 • Otoczenie szczególnym nadzorem, tych rejonów miasta Włocławek, w których zjawiska niepożądane występują często bądź mogą wystąpić,
 • Bieżąca aktualizacja miejsc zagrożonych i tworzenie na tej podstawie tzw. mapy zagrożeń,
 • Pozyskiwanie informacji dotyczących występujących zagrożeń bezpośrednio od mieszkańców (np. zgłoszenia, kontakt osobisty z mieszkańcami, rozpoznanie i rozpytanie dokonywane przez strażników rejonowych etc.),
 • Dyslokacja patroli w zależności od intensywności występowania niepożądanych zjawisk (w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych w tym również w środkach komunikacji publicznej).

Bezpiecznej drogi do i ze szkoły

 • Dyslokowanie patroli na trasach komunikacyjnych do i ze szkoły w godzinach największego ruchu dzieci i młodzieży szkolnej
 • Kontrola otoczenia placówek oświatowych z uwagą na ład i porządek publiczny
 • Ścisła współpraca strażników rejonowych z dyrekcjami szkół na terenach im podległych

Pomocy ofiarom przemocy

 • Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w miejscach publicznych,
 • Informowanie ofiar przemocy o możliwych formach pomocy z ramienia instytucji takich jak: Policja, MOPR, Sekcji Interwencji Kryzysowej,
 • Zgłaszanie Policji i SIK stwierdzonych bądź pozyskanych od mieszkańców informacji o przemocy w rodzinie,

Pomocy osobom bezdomnym

 • Rozpoznanie i stała kontrola miejsc, w których gromadzą się osoby bezdomne,
 • Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR-u oraz innymi instytucjami powołanymi do udzielania pomocy osobom bezdomnym (a także zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom),
 • Przewożenie bezdomnych do noclegowni lub Izby Wytrzeźwień,
 • Czuwanie nad ładem i porządkiem publicznym w miejscach gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych (np. Dworzec PKP-PKS we Włocławku).

Przeciwdziałania kradzieży elementów metalowych stanowiących często wyposażenie istotnych systemów miejskiej infrastruktury technicznej (np. uliczne kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne, itp.),

 • Systematyczne kontrolowanie punktów skupu złomu zlokalizowanych na terenie miasta
 • Kontrolowanie osób przewożących złom ulicami miasta

 

alkoholizm

 


 
 

Wyszukiwarka

Wiadomości lokalne

cURL error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version

cURL error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2021 Straż Miejska Włocławek