Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Gościmy

Nagłówki RSS

 
Pomóż bitym dzieciom PDF Drukuj Email

bitedzieci

Wiesz, że dziecko jest bite. Co możesz zrobić?

To bardzo ważne i cenne, że chcesz pomóc dziecku, które doznaje krzywdy. Być może jesteś jedyną osobą, która może ochronić je przed przemocą.

Jeśli chcesz pomóc dziecku - poniżej znajdziesz schemat działań, jakie możesz podjąć.

Nawet jeśli nie jesteś pewien/pewna, czy Twoje podejrzenia są słuszne, warto je sprawdzić. Kroki, które podejmiesz, będą miały na celu sprawdzenie, w jakiej sytuacji jest dziecko. 

1. Jeśli wiesz, że w tej sprawie nic się nie dzieje albo nie wiesz, czy ktoś inny podjął próbę pomocy dziecku:

Możesz zawiadomić:

- przedszkole/szkołę, do której uczęszcza dziecko, porozmawiać z pedagogiem szkolnym - powiedz mu o swoim niepokoju i podejrzeniach, dotyczących sytuacji dziecka.

- sąd rodzinny - możesz napisać list z opisem tej sytuacji. Ważne jest, aby w liście podać dane bitego dziecka i rodziny, aby sąd mógł podjąć interwencję. Sąd rodzinny powinien interweniować nawet w przypadku anonimu, jeżeli w liście znajdują się dane rodziny. List powinien być skierowany do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) - adresy sądów znajdziesz >>>tutaj<<< .

- ośrodek pomocy społecznej (adresy ośrodków pomocy społecznej znajdziesz >>>tutaj<<<).

 2. Jeśli wiesz, że w tej sprawie coś się dzieje lub działo, ale działania te nie pomogły dziecku:

Jeśli wiesz, że szkoła i ośrodek pomocy społecznej wiedzą o sytuacji dziecka, a mimo to nie są podejmowane działania mające ochronić dziecko lub podjęte działania są nieskuteczne, powinieneś/-aś napisać list do sądu rodzinnego i opisać w nim sytuację dziecka. Ważne jest, aby w liście podać dane bitego dziecka i rodziny, aby sąd mógł podjąć interwencję. Sąd rodzinny powinien interweniować nawet w przypadku anonimu, jeżeli w liście podane zostały dane krzywdzonego dziecka i rodziny. Adresy sądów rodzinnych znajdziesz >>>tutaj<<< .

Stosowanie przemocy wobec drugiej osoby zarówno pełnoletniej, jak i niepełnoletniej, jest w Polsce przestępstwem.

Polskie prawo wyraźnie określa, że przemoc fizyczna wobec dziecka i dorosłego jest przestępstwem.

Kodeks karny w art. 207 określa przestępstwo znęcania się nad rodziną.

  • Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Art. 2. ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie.
  • Ilekroć w ustawie jest mowa o przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jeśli wiesz, że dziecko jest ofiarą przemocy fizycznej, to aby je ochronić przed dalszą przemocą, możesz podjąć następujące kroki:

Należy złożyć w prokuraturze (>>>adresy prokuratur<<< ) właściwej ze względu na miejsce popełnionego czynu zawiadomienie o przestępstwie (>>>pobierz wzór zawiadomienia o przestępstwie<<<).

Przestępstwo znęcania się nad rodziną jest ścigane z urzędu tzn. prokurator i policja muszą podjąć dochodzenie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie.

W zawiadomieniu należy opisać sytuację, podać imię i nazwisko sprawcy oraz jego adres zamieszkania, a także wszystkie dowody, jakie posiadasz, np. imiona i nazwiska świadków wraz z adresami, obdukcje lub zaświadczenia od lekarza, informacje, czy były wcześniejsze interwencje policji (jeśli tak, to należy opisać także kiedy i - o ile to możliwe - z jakiego komisariatu).

Jeżeli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo, możesz zażądać zastrzeżenia danych, dotyczących miejsca Twojego zamieszkania, do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu, dozoru policji nad sprawcą przemocy, a nawet tymczasowego aresztowania, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca będzie nadal stosował przemoc.


Jeżeli nie jesteś gotowy/-a na zawiadomienie o przestępstwie, możesz złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny (>>>pobierz wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny<<< ).

Wniosek należy złożyć do sądu rodzinnego, właściwego dla miejsca faktycznego zamieszkania dziecka (adresy sądów rodzinnych znajdziesz tutaj). Sąd ma obowiązek zająć się tą sprawą z urzędu i podjąć odpowiednie kroki wobec rodziny, mające na celu zapewnienie ochrony dziecku.

 

W sytuacjach pilnych dzwoń na Policję

997

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Jeśli masz wątpliwości lub chcesz z kimś porozmawiać o sytuacji dziecka - zadzwoń

022 826 80 72

lub napisz:

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćzobaczup

 
 

Wyszukiwarka

Wiadomości lokalne

cURL error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version

cURL error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2021 Straż Miejska Włocławek