Sprawozdania
18.09.2017.
Nasze sprawozdania okresowe zamieszczamy na stronie B I P.

Poniżej znajdują się wybrane dane w ujęciu syntetycznym z uwzględnieniem poprzednich okresów:

pdf Synteza porównawcza wybranych działań Straży Miejskiej we Włocławku - półrocza od roku 2015. 58.82 Kb

Synteza porównawcza wybranych działań Straży Miejskiej we Włocławku w poszczególnych miesiącach (od roku 2015):

pdf Styczeń, 36.48 Kb

pdf Luty, 38.16 Kb

pdf Marzec, 35.57 Kb

pdf Kwiecień, 36.26 Kb

pdf Maj, 35.81 Kb

pdf Czerwiec, 36.46 Kb

pdf Lipiec 36.45 Kb

pdf Sierpień, 35.68 Kb

pdf Wrzesień, 36.10 Kb

pdf Październik, 35.45 Kb

pdf Listopad, 33.65 Kb

pdf Grudzień. 34.45 Kb