Wylane szambo na pole.
05.09.2019.
thumb_paragraf W dniu wczorajszym, w późnych godzinach popołudniowych, do Dyżurnego Straży Miejskiej zadzwonił mieszkaniec ulicy Zatorze, prosząc o interwencję w związku z podejrzeniem pozbywania się fekaliów, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Według zgłaszającego, w okolicy unosił się fetor

wylewanego na pole szamba. Dyżurny Straży Miejskiej w rejon zgłoszenia zadysponował „eko-strażników”. Po ustaleniu sprawcy zabronionego pozbycia się odpadów ciekłych z przydomowego szamba, strażnicy zakończyli interwencję poprzez nałożenie mandatu karnego. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 13 Uchwały Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 roku, „nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy z częstotliwością  uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika.”