Roznegliżowana kobieta pod wypływem środków odurzjących
03.07.2020.

sm

W dniu wczorajszym, tj. 02.07.2020 roku Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację z sąsiedztwa placów zabaw dla dzieci przy ul. Łanowej 4, że w pobliżu tego miejsca przebywa kobieta, która się dziwnie zachowuje. Po skierowaniu patrolu okazało się, że
kobieta jest częściowo roznegliżowana, krzyczy i jej zachowanie jest całkowicie irracjonalne. Próby nawiązania kontaktu z nią okazały się bezskuteczne, wobec tego nasi funkcjonariusze musieli zastosować środki przymusu bezpośredniego. Po opanowaniu agresywnego zachowania znaleziono przy niej substancję, która jak wynika z doświadczenia w służbie naszych funkcjonariuszy, mogła mieć właściwości narkotyczne. Zatrzymaną 27 letnią młodą kobietę wraz z zabezpieczoną substancją przekazano do wykonania dalszych czynności funkcjonariuszom Policji. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie jest to już kolejny przypadek, że funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włocławku zatrzymują osobę, która sądząc po zachowaniu może być pod wpływem środków odurzających i posiada przy sobie taką substancję.