Kontrola sprawowania opieki nad psami.
28.07.2020.
kiedy-pies-sie-obrazi_22605671Strażnicy miejscy reprezentujący Posterunek Śródmieście, znajdujący się w budynku Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 22, w miesiącu lipcu, w rejonie rewitalizacyjnym włocławskiego Śródmieścia, sprawdzali osoby, które posiadają psy, kontrolując  sposób sprawowania nad nimi opieki. W wyniku kilkudniowej akcji, łącznie przeprowadzono 69 kontroli w wyniku, których niestety były ujawniane nieprawidłowości, takie jak niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów luzem, w sposób, który stwarzał
zagrożenie dla innych osób. Niektórzy właściciele psów nie posiadali aktualnych zaświadczeń o ich zaszczepieniu ochronnie przeciwko wściekliźnie. Strażnicy stwierdzali również brak opłaty za posiadanie psów. Zdarzały się również przypadki osób, które nie sprzątały odchodów po swoich zwierzętach. W wyniku naszych działań wobec 32 osób zastosowano pouczenia, 10 osób zostało ukaranych mandatami karnymi. Wystosowaliśmy do Wydziału Finansów Urzędu Miasta 50 informacji o zaległościach w opłatach od posiadania psów. Dlatego ponownie zwracamy się z apelem do właścicieli i opiekunów piesków, aby sprzątali po swoich pupilach oraz wyprowadzali je w taki sposób, żeby sprawowali nad zwierzętami pełną kontrolę.  Przypominamy, że obowiązek sprzątania po psach reguluje prawo lokalne,  konkretnie jest to Uchwała Nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 roku, która w § 19 mówi, że:  osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Podobne akcje kontrolne, w następnych miesiącach będziemy przeprowadzali na terenie pozostałych dzielnic naszego miasta.