Strażnicy w autobusach MPK
06.08.2020.
kwarantannaWobec utrzymującego się stanu epidemii na terenie kraju, Komendant Miejski Policji we Włocławku w piśmie do Komendanta Straży Miejskiej, zwrócił się z prośbą, aby funkcjonariusze naszej jednostki na zasadzie współpracy, w ramach pełnionej służby, byli zadaniowani do kontrolowania przestrzegania przez mieszkańców, nakazu określonego
określonego sposobu przemieszczania się i stosowania środków profilaktycznych, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, w dniu dzisiejszym strażnicy miejscy rozpoczęli przeprowadzanie kontroli przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, przez pasażerów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.  W przypadku osób, które nie będą przestrzegały nakazu zakrywania twarzy i nie będą nosiły maski, maseczki lub przyłbicy, strażnicy będą podejmowali czynności służbowe. Wzmożone działania będziemy prowadzili w godzinach porannych i południowych, w czasie największego ruchu pasażerskiego.