Wykaz Kontaktów

Stanowisko

Nazwisko i Imię

Nr służbowy

Telefon

STRAŻ MIEJSKA WE WŁOCŁAWKU

Komendant:

Mielniczek Bogdan

001

+48 602 577 535

Zespół Finansowo-Księgowy

Główny księgowy:

Anna Wesołowska

+48 54 414 40 66

Zespół Administracyjny, Kadr i Płac / Biuro Rzeczy Znalezionych

Kierownik:

Milewski Tadeusz

+48 54 414 43 83

Starszy specjalista ds. kadr i płac:

Kruszczak Monika

+48 54 414 43 83

Sekretariat

 

+48 54 414 43 22

+48 533 794 986

Dyżurni Straży Miejskiej

tel.: +48 54 414 44 39

tel. kom.: +48 728 986 986

fax.: +48 54 414 40 10

tel. alarmowy: 986