Regulamin zatrudniania pracowników

W celu przybliżenia charakteru i specyfiki kolejnych etapów rekrutacji do Straży Miejskiej we Włocławku, udostępniamy aktualne uregulowania obowiązujące w naszej jednostce:


„REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STRAŻY MIEJSKIEJ WE WŁOCŁAWKU”,

doc plik do pobrania w formacie MS Word 83.00 Kb

pdf plik do pobrania w formacie PDF 88.57 Kb
 

 

„OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO TESTU”,
 doc plik do pobrania w formacie MS Word 22.50 Kb 

pdf plik do pobrania w formacie PDF 53.83 Kb 

 

 
„ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH SŁUŻĄCYCH OCENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO STRAŻY MIEJSKIEJ WE WŁOCŁAWKU”
 doc plik do pobrania w formacie MS Word 84.00 Kb